Rammer for by og land

9.O.8


Bestemmelser

Plannummer 9.O.8 
Plannavn Offentligt område ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner for efterskole og undervisning samt enkelte boliger i tilknytning hertil. 
Bebyggelsens omfang Området er fuldt udbygget. Bygninger må opføres i samme højde og med samme antal etager som den eksisterende bebyggelse. I området ligger den bevaringsværdige bebyggelse Det Hvide Afsnit. Denne bebyggelse skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Den del af rammeområdet, der er udlagt til byggefelt, skal overføres til byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00