Rammer for by og land

9.O.8


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner for efterskole og undervisning samt enkelte boliger i tilknytning hertil.

Bebyggelsens omfang
Området er fuldt udbygget. Bygninger må opføres i samme højde og med samme antal etager som den eksisterende bebyggelse. I området ligger den bevaringsværdige bebyggelse Det Hvide Afsnit. Denne bebyggelse skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Den del af rammeområdet, der er udlagt til byggefelt, skal overføres til byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00