Rammer for by og land

9.O.7


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved H. O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som fælles bygninger, institutioner og udstillingsformål med dertil hørende faciliteter samt til boligformål som helårsbeboelse bestående af etageboliger, tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Ved bebyggelse i én etage må bebyggelsesprocenten maximalt være 30 for den enkelte ejendom. Ved bebyggelse i 2 etager må bebyggelsesprocenten maximalt være 40 for den enkelte ejendom.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00