Rammer for by og land

9.O.7


Bestemmelser

Plannummer 9.O.7 
Plannavn Offentligt område ved H. O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som fælles bygninger, institutioner og udstillingsformål med dertil hørende faciliteter samt til boligformål som helårsbeboelse bestående af etageboliger, tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Ved bebyggelse i én etage må bebyggelsesprocenten maximalt være 30 for den enkelte ejendom. Ved bebyggelse i 2 etager må bebyggelsesprocenten maximalt være 40 for den enkelte ejendom. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00