Rammer for by og land

9.O.6


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Postens Vej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som fælles bygninger og institutioner samt boligformål som tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Inden for området må det samlede bruttoetageareal ikke overstige 14.000 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00