Rammer for by og land

9.O.6


Bestemmelser

Plannummer 9.O.6 
Plannavn Offentligt område ved Postens Vej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som fælles bygninger og institutioner samt boligformål som tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Inden for området må det samlede bruttoetageareal ikke overstige 14.000 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00