Rammer for by og land

9.O.4


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Skovvænget i Brejning

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bypark.

Bebyggelsens omfang
Der må, bortset fra nødvendige bygninger til Brejning Vandværk, ikke opføres bebyggelse i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00