Rammer for by og land

9.O.3


Bestemmelser

Plannummer 9.O.3 
Plannavn Offentligt område ved Buen i Brejning 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af ældrecenter med tilhørende administrationsbygninger og ældreboliger samt til institutioner til handicappede eller andre plejekrævende personer. 
Opholdsarealer Der skal inden for området udlægges arealer til have og park for områdets beboere af mindst samme størrelse som områdets samlede boligareal. I forbindelse med selvstændige ældreboliger kan der anlægges haver til den enkelte bolig. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00