Rammer for by og land

9.O.3


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Buen i Brejning

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af ældrecenter med tilhørende administrationsbygninger og ældreboliger samt til institutioner til handicappede eller andre plejekrævende personer.

Opholdsarealer
Der skal inden for området udlægges arealer til have og park for områdets beboere af mindst samme størrelse som områdets samlede boligareal. I forbindelse med selvstændige ældreboliger kan der anlægges haver til den enkelte bolig.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00