Rammer for by og land

9.E.1


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Østergårdsvej i Brejning

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, håndsværksvirksomheder med tilhørende forretningslokaler. På hver ejendom må der opføres én bolig.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00