Rammer for by og land

9.E.1


Bestemmelser

Plannummer 9.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Østergårdsvej i Brejning 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, håndsværksvirksomheder med tilhørende forretningslokaler. På hver ejendom må der opføres én bolig. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00