Rammer for by og land

9.B.8


Bestemmelser

Plannummer 9.B.8 
Plannavn Boligområde ved Borgergade i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etagebebyggelse samt fællesanlæg såsom beboerhus, vaskeri og lignende. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed skal der mindst udlægges 20 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00