Rammer for by og land

9.B.4


Bestemmelser

Plannummer 9.B.4 
Plannavn Boligområde ved Stationsvej i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav bebyggelse og mindre erhvervsvirksomheder, der kan indpasses i området. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del, der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Lokalplanen skal sikre, at der er mulighed for at lave en sti fra Højbovej og langs den vestlige del af mosen 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00