Rammer for by og land

9.B.4


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Stationsvej i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav bebyggelse og mindre erhvervsvirksomheder, der kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del, der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Lokalplanen skal sikre, at der er mulighed for at lave en sti fra Højbovej og langs den vestlige del af mosen

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00