Rammer for by og land

9.B.29


Bestemmelser

Plannummer 9.B.29 
Plannavn Boligområde ved H. O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Åben lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som helårsbeboelse, bestående af åben-lav boligbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maximalt være 30 for den enkelte ejendom. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Såfremt varmeværket bliver overflødigt, skal bygningerne nedrives eller indrettes til andet formål. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00