Rammer for by og land

9.B.26


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Brejning Strand i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål i en fritliggende bygning. Ny bebyggelse skal opføres som en fritliggende bygning i landskabet uden privat have og lignende. Der må ikke foretages ændringer af terræn og landskab.

Bebyggelsens omfang
Området er fuldt udbygget.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00