Rammer for by og land

9.B.25


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Dyrehaven i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål i fritliggende villaer. Ny bebyggelse skal opføres som fritliggende villaer i landskabet uden private haver og lignende. Der må ikke foretages ændringer af terræn og landskab.

Bebyggelsens omfang
Området er fuldt udbygget.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00