Rammer for by og land

9.B.24


Bestemmelser

Plannummer 9.B.24 
Plannavn Boligområde ved Frugthaven i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv. Liberale erhverv omfatter service og administration. Det er ikke tilladt at etablere butikker, lager eller fremstillingsvirksomhed. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal etableres som enkeltstående landskabsvillaer. Der kan indenfor området opføres i alt 6 nye villaer i 2 etager, hver med et bruttoetageareal på op til 300 m². Der må ikke foregå terrænreguleringer i forbindelse med villaerne. Villaerne skal ligge frit i landskabet, og der må ikke indrettes private haver, etableres hegn eller øvrige afskærmninger. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00