Rammer for by og land

9.B.22


Bestemmelser

Plannummer 9.B.22 
Plannavn Boligområde ved Vandværksvej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav og etageboligbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 for etageboligbebyggelse. For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bebyggelsesprocenten til 30. 
Opholdsarealer For etageboligbebyggelse skal der udlægges 15% af etageareaet som udendørs opholdsarealer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00