Rammer for by og land

9.B.22


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Vandværksvej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af åben-lav og etageboligbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten fastsættes til 50 for etageboligbebyggelse. For åben-lav boligbebyggelse fastsættes bebyggelsesprocenten til 30.

Opholdsarealer
For etageboligbebyggelse skal der udlægges 15% af etageareaet som udendørs opholdsarealer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00