Rammer for by og land

9.B.19


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Mandshjemmet ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv som etagebyggeri. Liberale erhverv omfatter service og administration. Det er ikke tilladt at etablere butikker, lager eller fremstillingsvirksomhed.

Bebyggelsens omfang
I området ligger den bevaringsværdige bygning Mandshjemmet. Denne bygning skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende arkitektur i Mandshjemmet. Bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, hvor der kan opføres en ny bebyggelse med et etageareal på 1.200 m². Bygninger må maksimalt opføres med samme etageantal og højde som den eksisterende bygning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00