Rammer for by og land

9.B.19


Bestemmelser

Plannummer 9.B.19 
Plannavn Boligområde ved Mandshjemmet ved Møllegårdsvej i Kellers Park, Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boliger og liberale erhverv som etagebyggeri. Liberale erhverv omfatter service og administration. Det er ikke tilladt at etablere butikker, lager eller fremstillingsvirksomhed. 
Bebyggelsens omfang I området ligger den bevaringsværdige bygning Mandshjemmet. Denne bygning skal bevares i sin eksisterende arkitektur og udformning. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende arkitektur i Mandshjemmet. Bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, hvor der kan opføres en ny bebyggelse med et etageareal på 1.200 m². Bygninger må maksimalt opføres med samme etageantal og højde som den eksisterende bygning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00