Rammer for by og land

9.B.13


Bestemmelser

Plannummer 9.B.13 
Plannavn Boligområde ved Rønnevang og H.O. Wildenskovsvej i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og institutioner som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Opholdsarealer I områder udlagt til boligformål med tæt-lav bebyggelse skal der udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed skal der mindst udlægges 15 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00