Rammer for by og land

9.B.13


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Rønnevang og H.O. Wildenskovsvej i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og institutioner som åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Opholdsarealer
I områder udlagt til boligformål med tæt-lav bebyggelse skal der udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed skal der mindst udlægges 15 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00