Rammer for by og land

9.B.12


Bestemmelser

Plannummer 9.B.12 
Plannavn Boligområde ved Skovgårdsparken i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg som beboerhus, vaskeri og lignende. 
Bebyggelsens omfang Der må højst opføres 22 boligenheder i området. 
Opholdsarealer Den sydlige halvdel af arealet skal udlægges som fælles opholds- og legeområde, kvarterpark, for hele Skovgårdsparken. I den bebyggede del af området skal der i øvrigt udlægges 20 m² pr. boligenhed til fælles opholds- og legeområde. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00