Rammer for by og land

9.B.11


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Buen i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg som beboerhus, vaskeri og lignende.

Bebyggelsens omfang
Der må højst opføres 35 boligenheder i området.

Opholdsarealer
Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00