Rammer for by og land

9.B.11


Bestemmelser

Plannummer 9.B.11 
Plannavn Boligområde ved Buen i Brejning 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg som beboerhus, vaskeri og lignende. 
Bebyggelsens omfang Der må højst opføres 35 boligenheder i området. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00