Rammer for by og land

9.B.10


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Poppelvang i Brejning

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00