Rammer for by og land

99.T.9


Bestemmelser

Plannavn
Tre vindmøller ved Klink

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Anvendelse konkret
Vindmølleanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Der kan opstilles 3 vindmøller. Møllerne skal opstilles på linje med en ensartet afstand på maksimalt 4 gange rotordiameteren. Møllerne må have en minimal højde på 130 m og en maksimal højde på 141 m og forholdet mellem møllernes navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1.1 og 1:1,35. Møllerne skal være af samme type og størrelse, og de skal hver især have en installeret effekt på mindst 3 MW.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00