Rammer for by og land

99.T.6


Bestemmelser

Plannummer 99.T.6 
Plannavn Kompressorstation ved Egtved 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 9.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til kompressorstation, måle- og regulatorstation, transformerstationog andre anlæg til brug for gastransmission. 
Bebyggelsens omfang Bygningernes arkitektoniske udtryk skal harmonere med de eksisterende bygninger, ogsærligt bygningernes facader skal indpasses til det omgivende landskab. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området forbliver i landzone ved lokalplanlægning 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00