Rammer for by og land

99.T.6


Bestemmelser

Plannavn
Kompressorstation ved Egtved

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Forsyningsanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
9.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til kompressorstation, måle- og regulatorstation, transformerstationog andre anlæg til brug for gastransmission.

Bebyggelsens omfang
Bygningernes arkitektoniske udtryk skal harmonere med de eksisterende bygninger, ogsærligt bygningernes facader skal indpasses til det omgivende landskab.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området forbliver i landzone ved lokalplanlægning

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00