Rammer for by og land

99.T.5


Bestemmelser

Plannummer 99.T.5 
Plannavn Teknisk område ved Kærbøllingvej, Bredsten 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Rensningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af renseanlæg og tekniske anlæg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00