Rammer for by og land

99.T.5


Bestemmelser

Plannavn
Teknisk område ved Kærbøllingvej, Bredsten

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Rensningsanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af renseanlæg og tekniske anlæg.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00