Rammer for by og land

99.T.4


Bestemmelser

Plannummer 99.T.4 
Plannavn Teknisk område ved Haugevej nord for Ilved 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Vindmølleanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleanlæg. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal først og fremmest overholdes de til enhver tid gældende retningslinier i Regionplan, landsplandirektiv, cirkulærer mv. Se retningslinier for vindmøller 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00