Rammer for by og land

99.T.2


Bestemmelser

Plannavn
Teknisk område ved Ådalvej vest for Ådal

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Vindmølleanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til vindmølleanlæg.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Ved planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal først og fremmest overholdes de til enhver tid gældende retningslinier i Regionplan, landsplandirektiv, cirkulærer mv. Se retningslinier for vindmøller

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00