Rammer for by og land

99.T.11


Bestemmelser

Plannavn
Område til teknisk anlæg, Vandel

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Anvendelse specifik
Forsyningsanlæg

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bygningshøjde
6 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Området kan anvendes til solceller med eventuelle teknik bygninger og bygninger til dyr til afgræsning af området.

Bemærkning til zonestatus
Landzone

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00