Rammer for by og land

99.T.11


Bestemmelser

Plannummer 99.T.11 
Plannavn Område til teknisk anlæg, Vandel 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bygningshøjde 6 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området kan anvendes til solceller med eventuelle teknik bygninger og bygninger til dyr til afgræsning af området. 
Bemærkning til zonestatus Landzone 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00