Rammer for by og land

99.S.9


Bestemmelser

Plannummer 99.S.9 
Plannavn Sommerhusområde ved Sellerup Strandvej, Sellerup Strand 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af fritidshusbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Antallet af fritidshuse indenfor lokalplanområdet kan ikke øges udover det eksisterende antal pr. 1. januar 2003. Genopført/ny bebyggelse skal gives samme højde og facadehøjde, som den oprindelige bebyggelse, med mindre krav fra byggeloven medfører at bygningen bør gives en anden højde. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Der må ikke ske væsentlige ændringer af områdets bebyggelse. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00