Rammer for by og land

99.S.9


Bestemmelser

Plannavn
Sommerhusområde ved Sellerup Strandvej, Sellerup Strand

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af fritidshusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Antallet af fritidshuse indenfor lokalplanområdet kan ikke øges udover det eksisterende antal pr. 1. januar 2003. Genopført/ny bebyggelse skal gives samme højde og facadehøjde, som den oprindelige bebyggelse, med mindre krav fra byggeloven medfører at bygningen bør gives en anden højde.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Der må ikke ske væsentlige ændringer af områdets bebyggelse.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00