Rammer for by og land

99.S.8


Bestemmelser

Plannavn
Sommerhusområde ved Vigen Skovvej i Andkær Vig

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
7.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Der må højst bygges 80 m² sommerhusbeboelse samt 30 m² garage eller udhus på hver ejendom.

Bemærkning til zonestatus
Området er sommerhusområde.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00