Rammer for by og land

99.S.8


Bestemmelser

Plannummer 99.S.8 
Plannavn Sommerhusområde ved Vigen Skovvej i Andkær Vig 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 7.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Der må højst bygges 80 m² sommerhusbeboelse samt 30 m² garage eller udhus på hver ejendom. 
Bemærkning til zonestatus Området er sommerhusområde. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00