Rammer for by og land

99.S.7


Bestemmelser

Plannummer 99.S.7 
Plannavn Sommerhusområde ved Sellerup Strandvej i Sellerup 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 5.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsens placering på den enkelte grund skal fastlægges i byggefelter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Antallet af sommerhuse inden for området må ikke øges udover det eksisterende antal pr. 1. januar 2001. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00