Rammer for by og land

99.S.7


Bestemmelser

Plannavn
Sommerhusområde ved Sellerup Strandvej i Sellerup

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
5.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsens placering på den enkelte grund skal fastlægges i byggefelter.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Antallet af sommerhuse inden for området må ikke øges udover det eksisterende antal pr. 1. januar 2001.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00