Rammer for by og land

99.S.3


Bestemmelser

Plannummer 99.S.3 
Plannavn Sommerhusområde ved Hvidbjergej i Hvidbjerg 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Bebyggelsesprocent 15% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse og feriekolonier samt butikker, restaurationer og lignende, der betjener områderne. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 15. Dog må sommerhusgrunde, som er under 670m², bebygges op til 100m². Det bebyggede areal omfatter både sommerhuset, udestue, skure, garage/carporte eller lignende. Der må ikke udstykkes parceller med en grundstørrelse mindre end 800m². 
Miljø Der er registreret forurening på vidensniveau 2 på adresen Hvidbjergvej nr. 27A og 27B. I forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord skal Vejle Kommune kontaktes. 
Bemærkning til zonestatus Området er sommerhusområde. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00