Rammer for by og land

99.S.2


Bestemmelser

Plannummer 99.S.2 
Plannavn Sommerhusområde ved Hagenvej og Mads Madsens Vænge i Mørkholt 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Bebyggelsesprocent 15% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse og feriekolonier. Arealet på matr. nr. 6d, Mørkholt By, Gårslev, må anvendes til restauration. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 15. Dog må sommerhusgrunde, som er under 670m², bebygges op til 100m². Det bebyggede areal omfatter både sommerhuset, udestue, skure, garage/carporte eller lignende. Der må ikke udstykkes parceller med en grundstørrelse mindre end 800m². 
Bemærkning til zonestatus Området er sommerhusområde. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00