Rammer for by og land

99.S.2


Bestemmelser

Plannavn
Sommerhusområde ved Hagenvej og Mads Madsens Vænge i Mørkholt

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
15%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1 etage

Max. bygningshøjde
5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges boligformål i form af sommerhusbebyggelse og feriekolonier. Arealet på matr. nr. 6d, Mørkholt By, Gårslev, må anvendes til restauration.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 15. Dog må sommerhusgrunde, som er under 670m², bebygges op til 100m². Det bebyggede areal omfatter både sommerhuset, udestue, skure, garage/carporte eller lignende. Der må ikke udstykkes parceller med en grundstørrelse mindre end 800m².

Bemærkning til zonestatus
Området er sommerhusområde.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00