Rammer for by og land

99.S.1


Bestemmelser

Plannummer 99.S.1 
Plannavn Sommerhusområde ved Skovbrynet i Vesterlund 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Anvendelse specifik Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 6.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af sommerhusbebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Der må maksimalt bygges 100 fritidsboliger i området. Op til 25% af boligerne kan opføres som tættere fritidshusbebyggelse med grundstørrelse 300-600 m². 
Opholdsarealer 15% af det samlede område anvendes til større samlede friarealer for området. 
Bemærkning til zonestatus Området er sommerhusområde. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00