Rammer for by og land

99.S.1


Bestemmelser

Plannavn
Sommerhusområde ved Skovbrynet i Vesterlund

Anvendelse generelt
Sommerhusområde

Anvendelse specifik
Sommerhusområde

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
6.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af sommerhusbebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Der må maksimalt bygges 100 fritidsboliger i området. Op til 25% af boligerne kan opføres som tættere fritidshusbebyggelse med grundstørrelse 300-600 m².

Opholdsarealer
15% af det samlede område anvendes til større samlede friarealer for området.

Bemærkning til zonestatus
Området er sommerhusområde.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00