Rammer for by og land

99.R.9


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Haveforeningen Grundet i Kirkeby

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
7.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kolonihaver.

Bebyggelsens omfang
På det enkelte havelod må det bebyggede areal ikke overstige 50 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00