Rammer for by og land

99.R.9


Bestemmelser

Plannummer 99.R.9 
Plannavn Rekreativt område ved Haveforeningen Grundet i Kirkeby 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 7.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. 
Bebyggelsens omfang På det enkelte havelod må det bebyggede areal ikke overstige 50 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00