Rammer for by og land

99.R.8


Bestemmelser

Plannummer 99.R.8 
Plannavn Rekreativt område ved Sandagervej ved Haveforeningen Sandagergård 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 7.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kolonihaver. 
Bebyggelsens omfang På den enkelte havelod må det bebyggede areal ikke udgøre mere end 12,5% af haveloddens areal, dog højest 50 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00