Rammer for by og land

99.R.6


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Fædrift i Hvidbjerg

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
7.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål i form af campingplads, vandrehjem, offentligt opholdsområde og parkering.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse, og kun efter at der er lavet en samlet plan for området. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campinghytterne.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00