Rammer for by og land

99.R.5


Bestemmelser

Plannummer 99.R.5 
Plannavn Rekreativt område ved Hagenvej ved Mørkholt 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 7.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, campingpladser. 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse som campingplads. Campinghytter må ikke være over 25 m² og må højst udgøre 15% af campingenhederne. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00