Rammer for by og land

99.R.4


Bestemmelser

Plannummer 99.R.4 
Plannavn Rekreativt område ved Hyldestien ved Vandel 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, som ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel- og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby. 
Trafik Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 
Særlige bestemmelser Der er kirkefredning på alle områder til kirkeformål. Der er et beskyttet dige i området. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00