Rammer for by og land

99.R.4


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Hyldestien ved Vandel

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, som ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel- og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby.

Trafik
Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.

Særlige bestemmelser
Der er kirkefredning på alle områder til kirkeformål. Der er et beskyttet dige i området.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00