Rammer for by og land

99.R.22


Bestemmelser

Plannavn
Vingstedvej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
3110

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
60%

Max. bygningshøjde
13.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten må maks være 60. Bebyggelsen må opføres i op til 13 m højde

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00