Rammer for by og land

99.R.22


Bestemmelser

Plannummer 99.R.22 
Plannavn Vingstedvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik 3110 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 60% 
Max. bygningshøjde 13.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må maks være 60. Bebyggelsen må opføres i op til 13 m højde 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00