Rammer for by og land

99.R.2


Bestemmelser

Plannummer 99.R.2 
Plannavn Rekreativt område ved Hedevej i Vandel 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative og offentlige formål, ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby. 
Miljø Vejdirektoratet forudsætter at områderne trafikbetjenes til kommunevejen Vejlevej, og at der ikke etableres nye tilslutninger på Billund omfartsvej. 
Trafik Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej. 
Bemærkning til zonestatus Området er landzone. Området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Der skal udarbejdes en helhedsplan i samarbejde med Billund Kommune for planlægning og udvikling i området, hvori de trafikale effekter for bl.a. de overordnede veje vil indgå. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00