Rammer for by og land

99.R.2


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Hedevej i Vandel

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative og offentlige formål, ferie- og fritidsformål i form af bebyggelse og anlæg af hotel og individuelle, rekreative ferieboliger i tilknytning til en ferieby.

Miljø
Vejdirektoratet forudsætter at områderne trafikbetjenes til kommunevejen Vejlevej, og at der ikke etableres nye tilslutninger på Billund omfartsvej.

Trafik
Der må etableres vejadgang til området fra Hedevej.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone. Området skal overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Der skal udarbejdes en helhedsplan i samarbejde med Billund Kommune for planlægning og udvikling i området, hvori de trafikale effekter for bl.a. de overordnede veje vil indgå.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00