Rammer for by og land

99.R.19


Bestemmelser

Plannummer 99.R.19 
Plannavn Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål i form af idræts- og fritidsaktiviteter, der ikke forudsætter hegning. Området kan anvendes til golfbane under forudsætning af, at denne indpasses i den eksisterende natur og tager højde for de eksisterende landskabstræk. 
Bebyggelsens omfang Enkeltliggende mindre bygninger kan tillades hvis bygningernes arkitektoniske udtryk afstemmes omgivelserne og derfor må naturmaterialer af træ være at foretrække. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00