Rammer for by og land

99.R.19


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål i form af idræts- og fritidsaktiviteter, der ikke forudsætter hegning. Området kan anvendes til golfbane under forudsætning af, at denne indpasses i den eksisterende natur og tager højde for de eksisterende landskabstræk.

Bebyggelsens omfang
Enkeltliggende mindre bygninger kan tillades hvis bygningernes arkitektoniske udtryk afstemmes omgivelserne og derfor må naturmaterialer af træ være at foretrække.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00