Rammer for by og land

99.R.18


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Munkebjergvej ved Munkebjerg

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. bebygget grundareal i m2
30%

Max. antal etager
3.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål udelukkende som hotel, restaurant, casino, møde- og kongrescenter samt lignende formål.

Bebyggelsens omfang
Bygningshøjden må ikke overstige et af Byrådet fastlagt højdegrænseplan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00