Rammer for by og land

99.R.18


Bestemmelser

Plannummer 99.R.18 
Plannavn Rekreativt område ved Munkebjergvej ved Munkebjerg 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 30% 
Max. antal etager 3.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål udelukkende som hotel, restaurant, casino, møde- og kongrescenter samt lignende formål. 
Bebyggelsens omfang Bygningshøjden må ikke overstige et af Byrådet fastlagt højdegrænseplan. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00