Rammer for by og land

99.R.16


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af idræts- og fritidsaktiviteter, der ikke forudsætter hegning.

Bebyggelsens omfang
Enkeltliggende mindre bygninger kan tillades, hvis bygningernes arkitektoniske udtryk afstemmes omgivelserne, og derfor må naturmaterialer af træ være at foretrække. Det samlede areal af bygningerne må ikke overstige 100 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00