Rammer for by og land

99.R.16


Bestemmelser

Plannummer 99.R.16 
Plannavn Rekreativt område ved Vingsted Skovvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af idræts- og fritidsaktiviteter, der ikke forudsætter hegning. 
Bebyggelsens omfang Enkeltliggende mindre bygninger kan tillades, hvis bygningernes arkitektoniske udtryk afstemmes omgivelserne, og derfor må naturmaterialer af træ være at foretrække. Det samlede areal af bygningerne må ikke overstige 100 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00