Rammer for by og land

99.R.15


Bestemmelser

Plannummer 99.R.15 
Plannavn Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af udstilling, undervisning, museer m.m. Området må anvendes til museum, kursusaktivitet og informationscenter. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres bygninger udover de allerede eksisterende. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00