Rammer for by og land

99.R.15


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af udstilling, undervisning, museer m.m. Området må anvendes til museum, kursusaktivitet og informationscenter.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres bygninger udover de allerede eksisterende.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00