Rammer for by og land

99.R.14


Bestemmelser

Plannummer 99.R.14 
Plannavn Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af udstilling, undervisning, museer m.m. Området må anvendes til historisk værksted og besøgscenter. 
Bebyggelsens omfang Der kan kun opføres bygninger, der indgår i beskrivelsen af den kulturhistoriske udvikling. En tilpasning til omgivelserne skal prioriteres højt. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00