Rammer for by og land

99.R.10


Bestemmelser

Plannummer 99.R.10 
Plannavn Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 7.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af skydebaner med tilhørende anlæg og bygninger. 
Miljø Ved fremtidige anlæg skal støjniveauet tilpasses Vingstedområdets øvrige aktiviteter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00