Rammer for by og land

99.R.10


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Vingstedvej i Vingsted

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
7.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af skydebaner med tilhørende anlæg og bygninger.

Miljø
Ved fremtidige anlæg skal støjniveauet tilpasses Vingstedområdets øvrige aktiviteter.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Arealer der lokalplanlægges, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00