Rammer for by og land

99.O.9


Bestemmelser

Plannummer 99.O.9 
Plannavn Offentligt område ved Olesvej ved Andkær Vig 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 7.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af opholdsområde og parkering samt mindre butikker, der betjener sommerhusområdet. 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendigt for områdets anvendelse som offentligt strandområde. 
Bemærkning til zonestatus Området er sommerhusområde. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00