Rammer for by og land

99.O.7


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Høllsmindevej i Høll

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde og landzone

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker.

Bemærkning til zonestatus
Området er i sommerhusområde og landzone. Den del af området, der er beliggende i landzone, skal overføres til sommerhusområde.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00