Rammer for by og land

99.O.6


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Hvidbjergvej ved Hvidbjerg Klit

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af opholds- og strandområde.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke opføres bebyggelse i området, bortset fra toiletbygninger og lignende.

Bemærkning til zonestatus
Området er sommerhusområde.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00