Rammer for by og land

99.O.6


Bestemmelser

Plannummer 99.O.6 
Plannavn Offentligt område ved Hvidbjergvej ved Hvidbjerg Klit 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af opholds- og strandområde. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke opføres bebyggelse i området, bortset fra toiletbygninger og lignende. 
Bemærkning til zonestatus Området er sommerhusområde. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00