Rammer for by og land

99.O.3


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Hagenvej i Mørkholt

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde

Zonestatus
Sommerhusområde

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, opholds- og strandområder samt parkering.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for områdernes anvendelse. Det kan f.eks. være toiletbygninger samt mindre kiosker.

Bemærkning til zonestatus
Området er sommerhusområde.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00