Rammer for by og land

99.O.2


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Bredstenvej og Karlskovskolevej i Karlskov

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1½ etage

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
3

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm., med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg.

Bebyggelsens omfang
Enkelte ovenlys/udlufningsdele må opføres indtil 3 m højere end den maksimale bygningshøjde.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00