Rammer for by og land

99.O.2


Bestemmelser

Plannummer 99.O.2 
Plannavn Offentligt område ved Bredstenvej og Karlskovskolevej i Karlskov 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af skole, fritidscenter, børnepasning mm., med hertil hørende faciliteter såsom sportshal og idrætsanlæg. 
Bebyggelsens omfang Enkelte ovenlys/udlufningsdele må opføres indtil 3 m højere end den maksimale bygningshøjde. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00