Rammer for by og land

99.O.16


Bestemmelser

Plannummer 99.O.16 
Plannavn Offentligt område ved Kirkebyvej i Kirkeby 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, kirke og kirkegård. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00