Rammer for by og land

99.O.15


Bestemmelser

Plannummer 99.O.15 
Plannavn Offentligt område ved Gl. Smedevej i Kirkeby 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, sportsplads. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00